Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR)

1. Rekisterinpitäjä
Mepratuote Oy (y-tunnus: 2735806-1)
Kaviokuja 8
20380 TURKU
Puhelin: 02-2750111

2. Rekisterin hoitaja
Maria Vira
Sähköposti: maria.vira@mepratuote.fi

3. Rekisterin nimi
Mepratuote Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Mepratuote Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, tarjousten ja tilausten käsittelyyn, arkistointiin ja seurantaan.
Mepratuote Oy keräää vain toiminnan kannalta tarpeellista tietoa, johon on saatu suostumus asiakkaalta. Suostumus syntyy automaattisesti, kun asiakas tilaa, ostaa tai varaa tuotteita tai palveluita Mepratuote Oy:stä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tietoja voidaan käyttää myös Mepratuote Oy:n suoramainonnan kohdistamiseen. Asiakas voi perua sähköpostitse tapahtuvan markkinointiluvan koska tahansa. Peruutus onnistuu puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:
• yrityksen nimi ja Y-tunnus
• postiosoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite

• henkilön etu- ja sukunimi
• asiakkaan tilauksen tiedot
• asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, kuten reklamaatiot ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet ja palautteet
• mahdollisiin takuisiin liittyvät tiedot
• perintään liittyvät tiedot
• rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tai saadut tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
• rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä sähköisistä järjestelmistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin (esim. sähköpostimarkkinointia varten), jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Mepratuote Oy ei myy ei jaa rekisteritietoja.
Mepratuote Oy voi lisäksi siirtää henkilötietoja seuraaville vastaanottajille tilausten ja ostosten käsittelyn puitteissa perustuen sopimusvelvoitteisiimme asiakasta kohtaan:

  • Logistiikkayritykset ja huolintaliikkeet, jotka auttavat meitä tuotteiden kuljettamisessa, niin että me voimme toimittaa tuotteet. Luovutamme yhteystiedot näille vastaanottajille vain lähetysten lähettämistä varten.
  • Myymiemme tuotteiden toimittajat ja valmistajat, jotka auttavat meitä tukipalveluissa, kuten korjauksissa ja takuukäsittelyissä. Luovutamme tuotetiedot ja vain tarvittaessa yhteystiedot.
  • Luottolaitokset, maksupalvelut tai pankit, jotka tarjoavat meille maksupalveluita.

8. Rekisterin suojaus
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön puhelimitse, sähköpostilla tai postitse.